Davranış Kuralları

İZGİ ENERJİ VE KİMYA ANONİM ŞİRKETİ,
“ DAVRANIŞ KURALLARI “

İZGİ ENERJİ, kendisine bağlı tüm işletmelerinde toplumsal davranış ve ahlak standartları ve sorumluluk duygusunu
açıkça ortaya koyan ve onaylayan ortak değerler ve ilkelere bağlı bir şekilde büyümeyi ilke edinmiştir.

İZGİ ENERJİ, özellikle aşağıdaki taraflara karşı sorumluluk taşımaktadır:

• Hissedarlarına; İZGİ ENERJİ ‘nın amacı, hissedarların yatırımları karşılığında iyi bir getiri sağlamak ve hissedarlarına düzenli aralıklarla eksiksiz ve şeffaf bilgiler vermektir.

• Müşterilerine; İZGİ ENERJİ, kabul görmüş kalite, emniyet ve çevre standartlarına bağlı şekilde uyarak müşterilerine kaliteli ürünler ve hizmetler sunmak amacıyla hareket etmektedir.

• Çalışanlarına; İZGİ ENERJİ, çalışanlarının mesleki açıdan gelişmesine ve işyerinde sağlıklı ve emniyetli bir ortamın sağlanmasına özen göstermektedir.

• Tedarikçi ve İş Ortaklarına; İZGİ ENERJİ, açık sözleşme şartları ve koşullarına uygun şekilde iş yapmaktadır. İZGİ
ENERJİ, tüm tedarikçi ve iş ortaklarının, Davranış Kurallarında belirtilen ilke ve davranışlara uymasını arzu etmektedir.

• Topluma; İZGİ ENERJİ, faaliyet gösterdiği ülkelerde, yerel yasalara, yönetmeliklere ve mevzuata uymak koşuluyla,
halkın sosyal ve ekonomik açıdan gelişmesine katkıda bulunacaktır. İZGİ ENERJİ, çevreyi korumaya ve yerel
kültürlere saygı göstermeye adamıştır.

İZGİ ENERJİ, aşağıdakileri savunmakta ve uygulamaktadır:

• 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin ilkeleri
• Uluslar arası Çalışma Örgütünün ilkeleri
• Çok-uluslu Teşebbüsler için OECD yönergeleri
• Birleşmiş Milletler Küresel Anlaşmasının ilkeleri

İZGİ ENERJİ, serbest rekabet ilkelerine saygı göstermekte ve her türlü yolsuzluk uygulamasını reddetmektedir.
Ticari Faaliyet gösterdiği ülkelerin siyasi süreçlerine müdahaleden kaçınır.

Sürdürülebilir gelişmeye yönelik açık bir şekilde belirlenmiş bağlılığın bir parçası olarak, çevrenin, insan sağlığının
korunması ve gözetiminde faal bir şekilde görev almaktadır.

İZGİ ENERJİ, çalışanlarından, iş yaşamlarının günlük rutinlerinde İZGİ ENERJİ ‘nin etik politikasına katkıda bulunur şekilde hareket etmelerini beklemektedir ve bu konuda eğitmektedir. Bu nedenle, çalışanların, Davranış Kurallarında açıkça belirtilen ana değer ve ilkelere uymaları gerekmektedir.

Bu değerler arasında özellikle aşağıdakiler yer almaktadır:

• Yürürlükte olan tüm yasalar, mevzuat ve yönetmeliklere kesinkes uymak;
• Sağlık, Emniyet, Çevre, Güvenlik ve Kalite (SEÇG-K) kurallarını titiz bir şekilde uygulamak;
• Müşteriler, tedarikçiler ve iş yapılan firmalar ile açık ve dürüst ilişkiler kurmak;
• İşletmeyle ilgili bilgilerin gizli olarak kalmasını sağlamak;
• Menfaat çatışmaları ile “insider” kaynaklı işlemlerden kaçınarak İZGİ ENERJİ ‘ye karşı bağlılık ve iş ahlakı içerisinde hareket etmek;
• Vatandaşlık haklarına sahip olmadığı ülkelerin siyasi arenasına müdahale etmemek;
• Pozitif bir çalışma ekibi ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmak.

Yayınlanma Tarihi : 01.02.2022

 

İZGİ ENERJİ VE KİMYA A. Ş.

e-mail : info@izgienerji.com
www.izgienerji.com
Tel. : +90.216.4565701 Fax : +90.216.4560123

ATATÜRK MAH. YAKUT CAD. ZÜMRÜT SİTESİ, 2N (9.BLOK),

34750 ATAŞEHİR – İSTANBUL / TÜRKİYE

Scroll to Top