Detaylı Etüd

Detaylı Etüd

Mekanik ve Elektrik olarak enerji kullanım alanları tek tek incelenerek her birinde ayrı ayrı ölçümler yapılır. Her
bölümde yapılabilecek iyileştirmeler ve yapılacak tasarruf miktarı, yatırım miktarı ve geri ödeme süreleri
hesaplanarak raporlanır.

Mekanik Ölçümler:
– Bina enerji performansı
-Mimari yapı, yapı bileşenleri, yapı malzemeleri
-Pencere ve cam alanları,
-Enerji kullanımları ve karbondioksit miktarı
– Isıtma, iklimlendirme, havalandırma sistemleri
– Isıtma ve soğutma sistemi
-Basınçlı hava sistemi
-Buhar ve kızgın yağ sistemleri
-Fırınlar ve ısıl işlemler
-Atık ısı, tesisatlar v.b.

Elektrik Ölçümleri:

-Elektrik dağıtım sistemi
-Satın alınan ve üretilen elektrik
-Transformatörler
-Aydınlatma
-Elektrikli cihazlar ve ofis ekipmanları
-Bina otomasyon sistemi
-Kojenerasyon – Trijenerasyon sistemi
-Yenilenebilir enerji sistemleri v.b.

Detaylı enerji etüdü Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımlamış olduğu resmi yönetmeliğe göre hazırlanır.
Detaylı enerji etüdü detaylı analiz ve ölçümlerin yanı sıra yönetici özeti ile sunulur.

 

Scroll to Top