DÜNYADA VE TÜRKİYEDE, SANAYİLEŞME VE ENERJİ ÖNGÖRÜNÜMÜ

Dünya‘da ve Türkiye’de sanayileşmenin, şehirleşmenin ve ekonomik kalkınmanın devam etmesiyle birlikte enerji ihtiyacı da artmaya devam ediyor.

Dünya ekonomisindeki eğilimler enerji dünyasında da bir takım değişimleri zorunlu kılıyor. Gelirlerde artış ve çoğu gelişmekte olan ekonominin ağırlıklı kentsel alanlarında olması beklenen 1,7 milyarlık ek nüfusun küresel enerji talebini 2040 yılına kadar yüzde 25’ten fazla artırması bekleniyor.

Enerji güvenliği ve sürdürülebilirlik hususları bakımından güçlü bir politika aracı olan enerji verimliliğinde sürekli iyileşmelerin olmaması durumunda bu artışın yaklaşık iki kat fazla olabileceğinden endişe edilirken, talep artışının büyük ölçüde Asya’daki gelişmekte olan ekonomiler kaynaklı olacağı tahmin ediyoruz.

Üyesi olduğumuz, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2021 Enerji Görünüm Raporu’ndaki değerlendirmelere göre, 2000 yılında dünya enerji talebinin yüzde 40’ını Avrupa ve Kuzey Amerika, yüzde 20’sini ise Asya’daki gelişmekte olan ekonomiler oluşturuyordu.

Ancak 2040 yılından sonra bu durumun tam tersine döneceği öngörülüyor. Enerji tüketiminin büyük ölçüde Asya’ya kayması, tüm yakıtlar ve teknolojilerin yanı sıra enerji yatırımlarında da hissediliyor. Örneğin bundan on beş yıl önce, kurulu kapasite bakımından dünyanın en büyük elektrik şirketleri arasında Avrupalı şirketler başta gelirken, bugün en büyük on elektrik şirketinden altısı Çinli şirketlerden oluşuyor.

Diğer yandan, üretim tarafındaki önemli gelişmelerden biri olan kaya gazı ve bu alandaki devrim niteliğindeki gelişmeler dünya petrol ve gaz arzını derinden sarsmayı sürdürüyor. Bu kapsamda ABD’nin, 2025 yılına kadar dünyadaki petrol ve doğal gaz üretim artışının yarısından fazlasını ve 2025 itibarıyla dünyadaki yaklaşık her beş varil petrolden birini ve her dört metreküp gazdan birini karşılaması bekleniyor.

Ayrıca ucuzlayan yenilenebilir enerji teknolojileri, dijital uygulamalar ve elektriğin rolündeki artışın bir araya gelmesi, dünyanın sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin çoğuna ulaşılabilmesine yönelik değişimin itici gücü oluyor. Elektrik, hafif endüstri sektörleri, hizmetler ve dijital teknolojiler üzerine kurulu ekonomilerde giderek daha çok tercih edilen enerji kaynağı haline gelirken elektrik sektörü güvenilir ve sürdürülebilir arz sorunu ile karşı karşıya. Verimlilik artışları elektrik talebindeki büyümeyi sınırlarken, toptan piyasalardan elde edilen gelirin kalıcı üretim kapasitesi yatırımları yapmaya yetersiz kalması arz güvenilirliğini tehlikeye atabiliyor.

Türkiyemiz hızlı büyüyen bir ekonomiyken enerji tüketimi buna paralel olarak artan bir yol izliyor. Son 25 yılda Türkiye’nin yıllık birincil enerji tüketimi 55 milyon ton karşılığı petrolden 155 milyon tona yükseldi. Ancak birincil enerji kaynaklarında dışa bağımlılığımız yüksek olan Türkiyemiz, yüksek miktarda dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı veriyor. Dolayısıyla, küresel enerji fiyatlarındaki gelişmeler ülkemizin enerji faturasına ve dış finansman ihtiyacına doğrudan yansırken, Türk finansal varlıklar üzerinde ilave baskı oluşturuyor.

TÜRKİYE, Enerji Sektörünün Durum Analizi :

Güçlü Yönler :

•          Bölgesel konumu itibari ile enerji dağıtımındaki stratejik üs özelliği

•          Güçlü yabancı ortaklık kurabilme yeteneğine de sahip yatırım profili

•          Sektöre finans sağlamada ihtisaslaşan bankacılık sistemi

•          Güneşten efektif yararlanma düzeyinin yüksekliği

•          Rüzgar enerjisi santralleri kurulumuna uygun bölgelerin yoğunluğu

•          Biokütle enerjisi üretmek için önemli bir parametre olan nüfus yoğunluğu

•          Akdeniz ve Karadeniz havzalarındaki hidrokarbon potansiyeli

•          Doğal gaz ile ilgili iş ortaklıklarının uzun dönemli inşa edilmiş olması ve projelerin

sağlıklı bir biçimde yürütülebiliyor olması

Fırsatlar :

•          Enerjide Batı’dan Doğu’ya doğru bir değişimin söz konusu olması stratejik

konumdaki Türkiye’nin varlığını öne çıkarıyor.

•          Yenilenebilir enerji üretiminin henüz başlangıç düzeyinde ve gelişmeye açık

olması sektör açısından önemli fırsatlar yaratıyor

•          Pazarın, enerji üretimi ve dağıtımında teknoloji kullanımına son derece açık

olması gelişimin önünü açıyor

•          Enerji depolama konusunda hükümetin teşvik edici, yatırımcının istekli oluşu.

•          Enerji teknolojilerine yatırımların hızlı artış kaydetmesi

Zayıf yönler :

•          Ekonomik aktivitedeki dalgalanmalar

•          Türk lirasının dışsal şoklara açık olması

•          Yenilenebilir enerji ile ilgili farkındalık düzeyinin düşük olması

•          Üretimi artırma çalışmalarına karşılık tüketimi azaltma çalışmalarının aynı hızda

olmaması

•          Ar-Ge çalışmalarının dünya ortalamasından düşük düzeyde seyrediyor olması

•          Enerjinin ağırlıklı dağıtım ve pazarlama kategorilerinde yatırımcı

memnuniyetsizliği

•          Yasal düzenlemelerdeki sorunlar,

•          Devlet desteklerinin yeterli seviyede olmaması,

Tehditler :

•          Jeopolitik riskler ve zorlu iklim koşulları

•          Mevzuattaki değişiklikler

•          Döviz kurlarındaki dalgalanmalar

•          Enerji kaynaklarında düzeyi yüksek dışa bağımlılık

•          Doğal gazdan elektrik üreten santrallerin üretim risklerinin yüksekliği

•          Yeterli yetişmiş eleman açığının bulunması,

•          Özendirici ve destekleyici istihdam programlarının yapılmaması,

•          Enerji çeşitliliği programının ülke gerçekleri ile örtüşmemesi,

•          Öz sermaye sıkıntısının ve Enerji yatırımlarına yönelik fazilerin yüksek seviyede

olması.

TÜRKİYE Projeksiyonu :

Türkiye’de enerji politikalarının odağında arzın güvenliğini sağlamak ve dışa bağımlılığın azaltılması bulunurken, optimum kaynak çeşitliliğini sağlamak üzere tüm alternatif enerji kaynakları değerlendiriliyor. Bu kapsamda, T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın stratejik planındaki amaçları şu üç başlıkta sıralayabiliriz:

•          Güçlü ve güvenilir enerji alt yapısı,

•          Optimum kaynak çeşitliliği,

•          Etkin talep yönetimi.

Dünyada doğal gazda, özellikle LNG lehine ciddi bir ticari eğilim mevcut. Otoriteler bu durumu, ‘LNG furyası geliyor’ şeklinde açıklıyor. Türkiye bu noktada hem depolama kabiliyeti hem borudan kaynaklanan güçlü anlaşmaları çerçevesinde doğal gazda bölgesinin ‘kilit ülkesi’ olabilme şansına yönelik adımları daha fazla atmaktadır.

Petrol fiyatlarındaki basamak aralıkları düşük volatilite yakın dönemin gerçeklerinden biri olarak kabul ediliyor. Rüzgarda üçte bir, güneşte yarı yarıya düşen teknoloji ve maliyetleri, bu alandaki iştahı yüksek tutacak ve yerli üretimle birlikte Türkiye’yi bu alanda ihracat üssü yapabilecek. Yanı sıra elektrik üretiminde petrolün payının azalıyor ve yenilenebilir enerjiye kayıyor olması da bu alandaki yatırımların iştahına olumlu yansıyacaktır.

İzgi Enerji ve Kimya A.Ş. olarak yakın gelecekte “hidrojen enerji sistemleri“, “yakıt pilleri – Fuel Cell“ … gibi yeni enerji sistemleri gündemde daha çok yer bulacak. Dünyada hidrojen enerji sistemleri daha çok konuşulacak, üzerinde projeler geliştirilecek. Bu alanlarda da “İzgi Enerji“ tüm çalışmalarını yapmaktadır.

En önemli çalışmalarımızın başında da Enerji Yönetimi, Enerji Takip Sistemlerimiz, Sürdürülebilir Enerji Etüd ve Enerji Verimliliği çalışmalarımız, Yenilenebilir Enerji Kaynakları uygulamalarımız (Rüzgar, Güneş, Bio … gibi), ISO Belgelendirme ve Eğitimlerimiz, LEED ve EDGE Belgelendirme süreçlerimiz, Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetlerimizle ile Sanayi Sektörlerimize, Birliklerimize ve Derneklerimize yoğun desteklerimizi ve hizmetlerimizi vermeye devam ediyoruz.

Önemli Bilgilendirme ;

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Doğru ve zamanında bilgi sağlamak için çalışmamıza rağmen, bilginin alındığı tarihte doğru olduğu veya gelecekte olmaya devam edeceği garantisi yoktur. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. İZGİ ENERJİ VE KİMYA A.Ş. (“İZGİ ENERJİ”) Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş olan bir ticari şirkettir. Buradaki bilgilerin tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.

© 2022, İZGİ ENERJİ VE KİMYA A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti ve Uluslararası hukuka, kanunlara, uluslararası etik ve davranış kurallarına, bilgilerin gizliliği ilkelerine bağlı çalışan %100 bir Türk şirketidir. İZGİ ENERJİ adı ve İZGİ ENERJİ logosu İZGİ ENERJİ VE KİMYA ANONİM ŞİRKETİ’nin  tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. Türkiye’de basılmıştır.

Scroll to Top