ENERJİ VERİ TOPLAMA VE TAKİP SİSTEMİ

ENERJİ VERİ TOPLAMA VE TAKİP SİSTEMİ
 
Veri toplama sistemi 4 (dört) ana başlıktan oluşmaktadır.
Bunlar;
Endüstriyel Bilgi Yönetimi,
Endüstriyel Raporlama,
Veri Toplama ve Raporlama,
Operasyonel Yönetim.
Dünyada yeni eğilim olan “big data : büyük veri” konusu bu 4 (dört) ana başlıktan oluşmaktadır. Kaynakları aynı olsun ya da olmasın, bu “büyük veri” topluluğu “business intelligence” yani “iş zekâsı” çözümleri olmadan hiçbir anlam ifade etmemektedir. Bu büyük verilerin toplanması ve anlamlı hale gelmesi için uygulanan yöntemleri sırasıyla bahsetmek istiyorum.
 
Öncelikte biz kimiz, bu adamlar niye karşımızda, sizlere bunlardan bahsedelim.
 
HAKKIMIZDA :
İzgi Enerji ve Kimya Anonim Şirketi olarak en temel görevimiz Türkiye’nin endüstride, dijitalizasyonda, sanayi4.0’da,  vizyonunu yukarıya taşımaktır. Hizmet verdiğimiz her alanda kaynakları en verimli şekilde kullanmayı ve geleceği düşünerek tasarım yapmayı ilke edindik. Bizler, ekonomik, sosyal, çevresel ve etik kodlarımızı kurumsal sürdürülebilirlik kimliğimizle yönetiyoruz. Risk yönetimi, verimlilik artışı, üretim yönetimi, stok yönetimi, çalışan motivasyonu ve bağlılığı, marka bilinci, yeni piyasalara erişim gibi ilkeleri, şirketimizin daha yüksek hedeflere ulaşabilmesi için yol gösterici bir yöntem olarak kabul ediyoruz.
Kısacası bizler; firmaların hayatını, yenilikçi çözümlerle kolaylaştırıyor ve iş hayatını sadeleştirecek çözümleri hayata geçiriyoruz, verimli, ölçülebilir ve sürdürülebilir çalışma ortamı sağlıyoruz… 
 
Endüstriyel Bilgi Yönetimi:
Fiziksel bir sunucuya bağlı, direk PLC ya da saha enstrümanlarından veri toplanama, diğer bir adıyla “Device Integration : Cihaz Entegrasyonu” dediğimiz sistemdir.
İki ana başlıktan oluşmaktadır.
 
1. Bilgi Yönetimi:
Cihazlarınız aynı ya da farklı lokasyonlarda olsa bile verilerin tek bir noktada “Data Base : Veri Tabanı”na kayıt altına alındığı yöntemdir. Birden farklı haberleşme protokolü kullanıldığı gibi farklı veri depolama sistemlerine de gerekli ve ihtiyaç duyulan önemdeki verileri kayıt altına alınabilmektedir.
 
2. Raporlama:
Endüstriyel bilgi yönetimi ile kayıt altına alınan veriler farklı yöntemlerle raporlanabilmektedir. Data Base’e kayıtlı veriler ister Excel kullanılarak ister mevcut ERP programınız ile entegre edilerek raporlama işlemi gerçekleştirilebilir. ERP sisteminiz ya da diğer bir raporlama programınız izin verdiği sürece “Dash Board : Gösterge Paneli” oluşturabilirsiniz. Sisteminizin mümkün kıldığı birçok işlemi gerçekleştirme imkanınız mevcuttur.
 
Endüstriyel Raporlama:
Kayıt altına alınmış verilerin, ihtiyacınıza binaen, anlamlı çıktılar oluşturmayı sağlayan raporlama sistemidir.  Bu sistem mevcut raporlama araçlarının yetersiz kaldığı ya da gerekli esnekliğin sağlanamadığı sistemlere ilave olarak tercih edilir.
 
A. İş Zekâsı Raporlama:
İş Zekası (Business Intelligence) Raporlaması ise farklı verilerin eşleştirilerek anlamlı, ölçülebilir ve önlemler almayı sağlayıcı bir raporlama yapmayı sağlamaktadır. Dashboard (Veri Tabanı) görüntülemeye ihtiyacınız olan “Pie Chart : Yuvarlak Diyagramlar” görseli ile birleştirebildiği gibi OEE hesaplama, KPI verilerini karşılaştırma, Pareto analizi yapma imkanını da sunmaktadır. İsteğinize bağlı olan raporlama formatı gibi seçeneklerle esnek bir raporlama imkanı sağlamaktadır.
 
B. Hibrit Raporlama:
“Hibrit Raporlama” (İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması), iş zekası raporlamasından farklı olarak farklı veri kaynaklarından alınan verilerin raporlandığı sistemdir.  Otomatik veri girişinin haricinde de “Manuel veri girişine” dahi izin verilen esnek bir araçtır. Üretim, maliyet, tüketim, enerji ve kalite gibi farklı veri kaynaklarını birbirleri ile eşleştirerek ölçüm kriterlerine bağlı görsel ve sayısal çıktılar elde edilebilerek sağlıklı, ölçülebilen ve karar vermenize yardımcı olacak verilere ulaşılmaktadır. HTML desteği, e-posta desteği sayesinde erişim ve uyarı esnekliği de mevcuttur.
 
Veri Toplama ve Raporlama:
İhtiyaçlarınız doğrultusunda endüstriyel verilerinizin depolandığı ve farklı raporlama araçları kullanılarak raporlandığı sistemdir. Tasarım esnekliği, raporlama kolaylığı gibi birçok imkân mevcuttur. Sistemin izin verdiği her noktadan bilgi alınıp depolandığı ve anlamlı veriler olarak raporlandığı genel bir yöntem.  Mevcut sistemden veri alınamaması durumunda yeni eklenecek cihazlar ile eksik tüm dataların (bilgilerin) mevcut verilerle birleştirerek Data Base’e aktarmayı da sağlamaktadır. Zaman, veri değişimi ya da büyük-küçük gibi referansları değişken olarak tetikleyici kabul ederek periyodik kayıt oluşturmayı kolaylaştırmaktadır.
 
Operasyonel Yönetim:
Temel amacı; reçeteli üretimin (batch yapısına sahip üretimin) oluşturulmasını ve takibini kolaylaştırmaktır. Devamlı çalışan (Continue) sistemlerin olmazsa olmazıdır. Kg ya da m³ biçiminde alınan hammaddenin adet, litre gibi dönüşümlerini kolaylaştırmaktadır. Kalite yönetimi, mobil, plastik, kimya, çimento … vb gibi yönetimleri ve alarm yönetimi bu sistem sayesinde kolaylaştırmaktayız.
 
Sonuç:
Bir endüstriyel tesisin dünya klasmanında, uluslararası rekabetteki yönetimi için gerekli tüm ihtiyaçlara hizmet verebilmekteyiz. Bu yöntemler, çalışan ergonomisini ve verimliliğini artıran, zaman, maliyet gibi ana değerlerin israfını minimize ettiğimiz araçlarımızdır. Türkiye’de ve Dünya’da Maliyetlerin her geçen gün arttığını, rakiplerin her geçen gün güçlendiğini unutmadan teknolojiden sonuna kadar istifade etmemiz gerekmektedir. Hedeflerimizi tüm çalışma arkadaşlarımızla benimseyerek hareket etmemize katkı sağlayacak bu araçları kullanmalıyız. Şirketlerin Excel uzmanı yetiştirdiği çağ dışı yöntemlerden sıyrılarak yalın, doğru verilerle, “üretim / yalın yönetim” ilkesini referans almalıyız.
 

Scroll to Top