Enerji Verimliliği ve Yönetimi Bilgilendirmesi

ENERJİ TÜRLERİ VE VERİMLİLİĞİ NEDİR? :

Dünya’daki Enerji Kaynakları :

 1. Petrol,
 2. Kömür,
 3. Doğalgaz,
 4. Nükleer,
 5. Yenilenebilir Enerji Kaynakları,
 6. Enerji Verimliliği

Enerji Verimliliği çalışmasını yapmakla, tüketilen enerji miktarının

 • Konfor şartlarını,
 • Üretim / Hizmet kalitesini,
 • İşletme karlılığını azaltmadan,
 • Ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden,

maliyetlerin düşürülmesini sağlar.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU ÇALIŞMAMIZ :

 1. İZGİ ENERJİ VE KİMYA A.Ş. İŞLETME/TESİS, TEKNİK YÖNETİMİ İLE ÖN GÖRÜŞME YAPAR,
 2. KARAR VERİCİLERE BİLGİLENDİRME YAPILIR,
 3. BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANIR,
 • İŞLETMEDE BAŞTAN SONA, ENERJİ TÜKETİM ÖLÇÜMLEMESİ YAPILIR
 • ETÜD ÇALIŞMASI YAPILIR.
 • ETÜD SONUÇLARINA GÖRE RAPORLAMA ÇALIŞMASI YAPILIR :
 • ENERJİ’NİN VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU İÇİN YATIRIMIN DETAYLARI,

DEĞERLERİ VE GERİ DÖNÜŞ SÜRELERİ BELİRLENİR,

 • ENERJİ TASARRUF MİKTARI VE ORAN (%) BELİRLENİR,
 • YATIRIMIN FİNANSMANI DEĞERLENDİRİLİR; VAP / FON / HİBE / TEŞVİK / DESTEK … VB GİBİ KAPSAMA GİRECEK YATIRIMLAR TESPİT EDİLİR VE RAPORLANIR.
 • Enerji Kaynaklarının Verimli Kullanılması Yönetmeliği ;

“Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmelerin 2023 yılı sonuna kadar ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemini kurmalarının zorunlu olduğu unutulmamalıdır.”

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kurulum Danışmanlığı :

 • ISO 50001 – Enerji Yönetim Sistemi, belirlenen standartlar çerçevesinde, enerji yönetim sistemi oluşturulması, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması, enerji giderlerinin düşürülmesi ve çevreye duyarlılığı teşvik eden süreç ve sistemlerin oluşturulmasını, sürdürülebilirliğini hedefler.
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İle ;

Enerji verimliliği, kullanımı, tüketimi ve yoğunluğunu dahil olmak üzere enerji performansının iyileştirilmesi için gerekli sistemlerin ve proseslerin oluşturulması sağlanır;

Enerjinin sistematik yönetimiyle enerji maliyetleri, sera gazı emisyonları ve diğer çevresel etkilerin azaltılması mümkün olur;

Sürdürülebilir bir enerji yönetim sistemi uygulayan, kendi enerji yoğunluğunun sürekli iyileştirilmesini üstlenen kuruluşlara bu konulardaki ilerlemelerini takip edilebilmesine olanak sağlar;

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kurulum Danışmanlığı :

Enerji Verimliliği çalışmamızla, enerji tüketiminizi asgari seviyeye indirmekteyiz. Ve bunu;

 • Hayat standardını,
 • Üretim kalitesini düşürmeden yapmaktayız.

Enerji Verimliliği ‘’Etüd ve Fizibilite’’ :

Gerçekleştirmiş olduğumuz etüd çalışmaları neticesinde en genel olarak aşağıdaki başlıklarda enerji verimliliği potansiyellerini tespit ettik.

 1. Fırın Sistemleri,
 2. Kazan Sistemleri,
 3. Buhar Sistemleri,
 4. Kurutma Sistemleri,
 5. Soğutma Sistemleri,
 6. Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri,
 7. Soğutma Kulesi Sistemleri,
 8. Fan Sistemleri,
 9. Basınçlı Hava Sistemleri,
 10. Pompa Sistemleri,
 11. Elektrik Sistemleri,
 12. Motor Sistemleri,
 13. Aydınlatma Sistemleri,
 14. Atık Suyun/Isının Geri Kazanımı,
 15. Enerji Yönetim Sistemi,
 16. Yenilenebilir Enerji Kaynakları,

Geliştirdiğimiz Projeler ve Sektörel Dağılımı ;

Scroll to Top