Güneş Enerji Santrallerinde İşletme ve Bakım

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE

İŞLETME VE BAKIM

 
 • Güneş Enerjisi Santraliniz var,

 

 • Bir santral almak istiyorsunuz,

 

 • Yada yapım sürecinde bir kontrolöre ihtiyacınız var.

 

İzgi Enerji sahanızda gerekli testleri yapıyor ve tespit ettiği sorunlarınız için çözümler içeren raporunu size teslim ediyor.

IEC Standartlarına Göre Güneş Enerjisi Santralleri

Denetimi ve Ölçüm Hizmetleri

Güneş enerjisi santrallerinin performansını denetleyebilmek ve ölçümlemek için IEC 62446  ve IEC 60891 kapsamında testler gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu testler başlıca IV-Curve (akım gerilim) ölçümü, drone ile termal testler, EL (elektrolüminesans) testi, izolasyon testi, topraklama testi ve performans ölçümüdür. Sunduğumuz bu ölçüm ve denetim hizmetlerinin sonucunda hangi bilgileri elde edeceğinizi aşağıda görebilirsiniz.

Bakım

1- IV-Curve Ölçümü

IEC 60891

Her stringin I-V (akım-gerilim) değerlerinin ölçülmesi, performansının belirlenmesi sınıflandırması ve kısa devre akımı, açık devre gerilimi, maksimum performans akım ve gerilim ölçümleri yapılmaktadır.

Santralde ilgili sehpaya ışınım ölçer ve panel arkası sıcaklık ölçer yerleştirilmekte, ortam sıcaklığı ölçen sensör ile havanın sıcaklığının ölçümü de sağlanmaktadır. Tüm sistem dizayn parametreleri ve panel data sheet değerlerinin sisteme girişi ile birlikte tüm elektriksel veriler ölçülmektedir. Yapılan çalışma sonucunda sistemin o anda üretmesini beklediğimiz değerler ile gerçekte ürettiği değerler kıyaslanarak, string bazında performans tespiti yapılmakta ve olası problemler ve sebepleri tespit edilmektedir.

IV testi sonucunda aşağıdaki konularda bilgi sahibi olabilirsiniz:

 • Panelleriniz gerçek gücünü öğrenebilirsiniz. Fabrika verileri ile tutarlı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
 • Güneş panellerinizde LID (Light induced degredation) kaynaklı bir kayıp var mı?
 • Güneş panellerinizde PID (Potential induced degredation) kaynaklı bir kayıp var mı?
 • DC kablolarınızda toprakla temas veya kaçak var mı?
 • Güneş panellerinizin By-Pass diyotlarında herhangi bir problem var mı?
 • Gölgeleme kaynaklı problemlerin tespiti
 • Panel serilerindeki muhtemel hatalı bağlantılar

2 – Drone ve El Termali ile Hot-Spot Ölçümü

IEC 62446 / IEC 61215

Güneş Panelleri üretici hatası, montaj hatası veya işletme sürecinde hasar görebilir. Bu hasar yada hatalar noktasal olarak hot-spot dediğimiz delinmeye kadar giden hatalara neden olabilir. Ayrıca elektriksel aksamında termal ölçümlenmesi pek çok ciddi arızanın daha önceden tespitini sağlayabilir. Bu neden ile hem drone ile hem el termali ile bu kontrolü gerçekleştiriyoruz.

 • Problemli panellerin; ilgili probleminin tespiti için termal kameralarla junction boxlarının, kablolarının ve bağlantılarının kontrolü gerçekleştirilmekte, fotoğraf alınmaktadır. Kusurlar tespit edilerek sınıflandırılarak sizlere sunulur.
 • Panel kontrolüne ek olarak, ısınmaya müsait bağlantı noktalarının (Toplayıcı kutu, inverter, trafo vs.) termal kontrolü de sağlanarak, termal olarak tüm saha hakkında bilgi sahibi olmanız hedeflenir.

Termal ölçüm sonucunda aşağıdaki konularda bilgi sahibi olabilirsiniz:

 • Güneş panellerimde zarar görmüş hücre var mı?
 • Bypass diyotu, junction-box gibi panel malzemelerinde beklenmeyen bir ısınma söz konusu mu?
 • Gölgelenme yapan çevre etmenleri panellere zarar verdi mi?
 • Hiç devreye alınmamış diziler var mı?

3 – Güneş Panellerin EL (elektrolüminesans) Testi

IEC 61215 / IEC 61646

Güneş panellerinin EL fotoğrafı çekilerek müşteriye sunulur. Bu aşamada kullanılan hücrelerin gelecekte oluşması muhtemel problemlere istinaden bir röntgeni gibi düşünülebilir. Hücrelerin hem imalat hem de GES kurulumu aşamasında zarar görüp görmediğini kontrol edebilirsiniz.

Bu ölçüm sonucunda aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz:

 • Hücrelerin yapısı,
 • Hücrelerde bir kırık, çatlak vb. gibi sorunların olup olmadığı,
 • EPC kurulumu esnasında baş üstünde taşımanın yarattığı etkiler veya panellerin zorlanıp zorlanmadığı,
 • Bu test size panelinizin gücü hakkında bilgi vermez. Sadece mevcutta I-V curve ölçümünde bir probleme rastlanmışsa kaynağı hakkında bilgi verebilir.

4 – İzolasyon (Hipot) Testleri – IEC 62446

Güneş panelleri 1.000V’luk bir gerilime tabi tutularak Panel-Toprak arası oluşan izolasyon direncine bakılır. Bu hem panellerde bir kaçak olmaması ve insanlara zarar vermemesi, hem de eviricilerin devre dışı kalmaması için önemlidir. EPC firmalarının kablaj esnasında verdiği zararlar da bu aşamada tespit edilmektedir ve devreye alınma aşamasında çok önemlidir.

Bu ölçüm sonucunda aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz:

 • Kablolarınızda bir zarar var mı?
 • Güneş panellerinde DC akım tarafında herhangi bir faz-toprak hatası var mı?
 • Eviricinizi devre dışı bırakacak izolasyon direncine etkiyen herhangi bir problem var mı? 

5 – Topraklama Değeri Ölçümü

Güneş enerjisi santralleri başta olmak üzere tüm elektriksel tesislerde topraklama ciddi önem arz etmektedir. Gerek kaçak akım korumalarında, gerek santraldeki yıldırım başta olmak üzere genel korumalarda topraklamanın önemi büyüktür. Topraklamada ve eş potansiyelde ortaya çıkabilecek bir kopukluk sisteme ciddi zararlar verebilir. Bu kapsamda gerek eş potansiyel barasının megger ile topraklama ölçümü, gerek konstrüksiyon ve güneş panellerinin topraklama ölçümleri gerçekleştirilerek kayıt altına alınmalı ve problem tespit edildiği durumda gerekli önlemler alınmalıdır.

6 – Gerçek Değerler Kullanılarak PVSYST Simülasyonu

Santralin kaydedilen ışınım ve panel sıcaklığı verileri baz alınarak yine panelin üretici tarafından sunulmuş PAN dosyaları kullanılarak yazılım üzerinde simülasyon gerçekleştirilir ve üretilmesi gereken enerji bulunarak üretilen enerji ile karşılaştırılır. Bu sonuçlar ile sistemde gözden kaçar bir durum olup olmadığı irdelenir (trafo, evirici vs. kayıpları) ve genel bir üretim beklenti profili çıkarılır. Bu test sonucunda sistem genelinde bir problemi olup olmadığı denetlenmiş olur. Bu hesaplama ile güneş enerjisi santrali performans ölçümü yapılmış olur ve santralin performans değeri belirlenir.

Bu çalışma sonrasında şu sonuçları alırsınız :

 • Elimizdeki veriler uyarınca santralinizin ne kadar üretmesi gerekiyordu?
 • Santralimizin performans ölçümü doğrumu?
 • Santralimiz ne kadar performans ile çalışıyor?

TEŞEKKÜRLER …

THANK YOU …

www.izgienerji.com
info@izgienerji.com
Atasehir – Istanbul / TURKIYE

 

Scroll to Top