Ön Etüd

– Enerji etüdü, enerji tasarruf potansiyellerini, enerji atıklarını ve sera gazı salımlarını belirlemek, bunlarla ilgili geri
kazandırıcı veya önleyici tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya koymak amacıyla yapılır.
– Ön Etüd ve Detaylı Etüd olmak üzere iki tipte Enerji Etüdü hizmeti verilmektedir.

ÖN ETÜD
– Ön araştırma yapılır,
– Kritik noktalar incelenir,
– Ana enerji kullanıcıları ve ekipmanlar incelenir,
– Fatura analizi yapılır,
– Belirlenen noktalarda termal kamera ölçümü yapılır,
– Bulgulara göre izlenecek yol belirlenir ve raporlanır,
– Saha çalışmaları en fazla 1-2 gün sürer,
– Rapor içeriği dar kapsamlı ve teslimi hızlıdır.

Scroll to Top