SEÇG-K Kuralları

İZGİ ENERJİ VE KİMYA ANONİM ŞİRKETİ
SAĞLIK, EMNİYET, ÇEVRE, GÜVENLİK VE KALİTE POLİTİKASI (SEÇG-K)

Ticaretini yaptığımız ENERJİ VE KİMYA alanında faaliyet gösteren İZGİ ENERJİ VE KİMYA A. Ş. olarak, Sağlık, Emniyet, Çevre, Güvenlik ve Kalite (SEÇG-K) sorumlulukları, işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. SEÇG-K ile ilgili konuların başarıyla yönetilmesi, iş stratejimizin olmazsa olmaz bir hedefidir. Bu hedeflere bizi taşıyacak politikaların uygulanmasını izleyerek ve teşvik ederek, çevrenin, çalışanların, yüklenicilerin, müşterilerin, taşeronların ve genel olarak toplumun, insanlığın, yaşam alanlarının korunmasına yardımcı oluyoruz.

İZGİ ENERJİ VE KİMYA A. Ş. Sağlık, Emniyet, Çevre, Güvenlik & Kalite konularında bir öncü olmayı amaçlamakta ve arzulamaktadır. Bu nedenledir ki, ilgili bütün cari kanun ve yönetmeliklere kesinlikle uyuyor ve ilgili kanunlar, yönetmelikler, pratikler ve kuralların geliştirilmesi için resmi makam ve otoritelerle tam işbirliği yapıyoruz.


İZGİ ENERJİ tarafından konulan hedeflere ulaşabilmek için, kendi faaliyetlerimizden kaynaklanan SEÇG-K risklerini tanımlayacağız ve bu riskleri pratikte mümkün olan en düşük düzeylere indireceğiz. Hedefimiz, faaliyetlerimizin çevreye etkilerini asgari düzeye indirmek ve faaliyetlerimizden kaynaklanacak ölüm, yaralanma ve meslek hastalıklarından çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve bize hizmet verenleri korumak ve genel olarak doğabilecek zararları önlemektir. Faaliyetlerimizi yangınların önlenmesi ve olası hasar ve zararların kontrol altına alınması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan bir tarzda yürütüyoruz.


Operasyonlarımız sırasında yaşanabilecek kayıpların önüne geçebilmek için, İZGİ ENERJİ VE KİMYA A. Ş. olarak SEÇG-K kurallarından taviz vermeden işlerimizi sürdürecek ve bu kuralların uygulandığından emin olmak için gerekli kontrolleri tüm birimlerimizde yapacağız. Çalışanlarımıza gerekli ortamın ve eğitimlerin sağlanması, onların motivasyonunun, yetkilendirilmelerinin ve yaratıcılıklarının ortaya çıkartılmasını, teknolojinin takip edilmesi ve güncelleştirilmesi ile süreçlerimizin verimliliğinin artırılmasını sağlar. Bu kapsamda, SEÇG-K Yönetim sistemimizin tüm şartlarına uymayı ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini ve bu çerçevede gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ediyoruz. Atıkları, emisyonları ve deşarjları azaltarak, kirliliği önleyerek, kullanılmış olarak oluşan atıkları yasalar ve mevzuatlarla yetkilendirilmiş ve izin almış kuruluşlara vererek ve enerjiyi verimli bir şekilde kullanarak faaliyetlerimizin çevre, güvenlik ve sağlıkla ilgili etkilerini kontrol altında tutmaya devam etmek ve Emniyetli çalışma koşullarını sağlamak ve İZGİ ENERJİ ‘nın faaliyetlerinin çevre üzerindek olumsuz etkilerini azaltmak için Yönetim Sistemleri ve Prosedürleri geliştirecek ve sürdürülecektir. Tam uyumu sağlamak için düzenli kontroller, incelemeler ve denetimler gerçekleştirilecektir. En yüksek kalitede ürünler sunarak toplam müşteri memnuniyeti hedefine ulaşmak gayesiyle, kalitemizi ve verimliliğimizi artırarak, üretim ve hizmet zincirimizi kontrol altında tutarak ve uyguladığımız süreçlerin performansını bütün safhalarda izleyerek ve takip ederek rekabet gücümüzü de artırıyoruz. Şirket içi kalite hedefimizi de sürekli olarak yükseltiyoruz.

SEÇG-K kültürü oluşturmak ve kurmak amacıyla, SEÇG-K bilincini yol emniyeti dahil olmak üzere tüm alanlarda arttıracağız. Bu bilinç; bütün faaliyetlerimiz için uygun hedef ve standartların belirlenmesi ve tanımlanması ve uygun eğitim ve iletişim yoluyla artırılacaktır. SEÇG-K konularıyla sürekli ilgilendiğimizi göstermek ve vurgulamak için, İZGİ ENERJİ ‘nin SEÇG-K kültürünün temel taşları olan ve sorumluluk, eğitim, iletişim, kaynaklar, mühendislik tasarımı, performans ölçümü ve sürdürülebilir gelişme gibi konuları içeren TCK yasalarınında öngördüğü SEÇG-K Talimatları ve Standartlarına titizlikle uyacağız. Bütün personelimizden bir açıklık ve işbirliği ruhu içinde çalışmaları beklenmektedir. Çalışanlarımız, emniyetle ilgili her türlü görüşlerini, emniyetsiz durumları veya ucuz atlatılmış olayları ve bilgileri dahiline giren tehlikeli durumları veya olayları yönetime bildirecek şekilde eğitilecek ve yönlendirilecektir.
Şirketimizde tedarik, mühendislik, operasyon, pazarlama ve idari kadrolarda görev yapan bütün çalışanlarımız, SEÇG-K konularında bütün görev ve işlevlerini yerine getirmekten ve şirketimizin hedef ve amaçlarına ulaşmasını sağlamak amacına yönelik çabalarını desteklemekten sorumludurlar.
Saygılarımızla,

Scroll to Top