Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE ÇALIŞACAK SANAYİYE GİDEN YOL, ENERJİ YÖNETİMİNDEN GEÇİYOR!

 

İZGİ ENERJİ olarak Yeşil dönüşüm yolculuğunda sanayide enerji yönetimini sağlamak için neler yapılabilir olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.

 

Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2021 Enerji Verimliliği Raporu’nda ortaya koyduğu “2050 için Net Sıfır Emisyon” projeksiyonlarına göre, küresel ekonominin enerji yoğunluğu 2030’a kadar yüzde 35 azaltılmasını şart koşuyor. Raporda bu hedefe ulaşmak için enerji yönetiminin, enerji verimliliğinin yanında elektrifikasyon ve davranış değişikliğinin de önemli bir rol oynayacağı vurgulanıyor ve bu senaryonun gerçekleşmesi ile küresel ekonomi yüzde 40 büyüyecekken, yüzde 7 daha az enerji kullanacağı belirtiliyor.

 

Yeşil dönüşüm yolculuğunda sanayide enerji yönetimi başlığında enerji verimliliğini sağlamak için neler yapılabiliri anlatacağız;

 

“Süzdürülebilir Yeşil Dönüşüm ve Karbonsuzlaşma çalışmaları için Sanayide Enerji Yönetimi” başlığı altında ENERJİ konusunun Türkiyedeki uzmanı olan, İZGİ ENERJİ‘nin görüşlerini aşağıda detayları ile birlikte izah etmeye çalışacağız ;

 

“ENERJİ YÖNETİMİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI KATLANMAMIZ GEREKEN BİR BEDEL DEĞİL, BİR KAZANÇ OLDUĞU GERÇEĞİNİN BİLİNMESİNİ SİTİYORUZ.”

Nüfus artışı, refah düzeyinin yükselmesi, hizmet sektörünün güçlenmesi ve sanayileşme gibi nedenlerden dolayı ülkemizin enerji kullanımının gelişmiş ülkelere göre daha hızlı arttığını söyleyebiliriz. Yeterli petrol ve doğal gaz yataklarına sahip olmadığımız için enerjimizi de ithal etmek zorunda olduğumuzdur.

 

İZGİ ENERJİ; “Artan enerji arzının sebep olduğu ekonomik ve çevresel sorunlar göz önüne alındığında şu soruyu sormak zorundayız: Kullandığımız enerjinin miktar ve kalitesini düşürmeden sosyal refahı nasıl artırabiliriz? Bu sorunun cevabı nasıl ürettiğimiz ve tükettiğimizle yakından ilgili olsuğu gerçeğidir. Sanayicilerimizin, enerji yönetimi altında enerji verimliliği çalışmalarına yapacakları harcamalarının katlanması gereken bir ekstra bedel değil, çevresel ve ekonomik bir kazanç olduğuna inanmalarını bekliyoruz.“

 

“Ayrıca enerji yönetimi ve enerji verimliliği Türk sanayisinin olmazsa olmaz rekabet unsurlarından birincisidir. Aynı ürünü AB ülkeleriyle karşılaştırınca ortalama iki kat daha fazla enerji harcayarak üretiyor olmak sadece sanayimizin bir sorunu olarak değil, milli bir mesele olarak ele alınmalıdır. Enerji verimliliğinde başarının anahtarı ise enerji yönetimi. Enerji verimliliği potansiyeline ilişkin bilgili, liyakatlı ve yetki kişilerin ve/veya kuruluşların olmaması durumunda maliyet etkin bir fırsatın kaçmasına yol açıyor gerçeğinide bilmek gerekiyor.

 

Bu noktada; İZGİ ENERJİ sorumluluklarının farkında olduğunu ve 2021 sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde Enerji Yönetimi başlığı altında Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji Yatırımlarını anahtar teslimi yapmaya başladığını ve Sürdürülebilir Korbunsuzlaşma çalışmalarını sektör bazında ayrı ayrı Proje bazlı başlattığımızı bildiririz.

 

 

“KISITLI KAMU KAYNAĞIYLA, YÜKSEK MİKTARDA TASARRUF SAĞLAMAK MÜMKÜN”

İZGİ ENERJİ olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Verimlilik Artırıcı Projelerle  ilgili şu istatistikleri paylaşmayı uygun bulduk : “Verimlilik Artırıcı Projeler’in yüzde 53’ü ülkemizin en enerji yoğun bölgesi olan Marmara Bölgesi’ne odaklandığını, yüzde 19 ile Ege, yüzde 11 ile Akdeniz, yüzde 8 ile Karadeniz ve yüzde 7 ile İç Anadolu Bölgesinin takip ettiğini söyleyebiliriz. Destek alan projelerin yüzde 81’i elektrik, yüzde 19’u ise ısı projesi. Isı projesine başvuranların toplam tasarrufun yüzde 61’ini oluşturduğunu görüyoruz. Çünkü ısı çoğunlukla birincil enerji kaynağı. Sektörlere göre ise ana metal sanayi, ağaç ve ağaç ürünleri sanayi ve tekstil ürünleri imalatı sanayi en çok destek verilen sektörler arasındadır.

 

Verimlilik Artırıcı Projeler kapsamında 47 milyon TL’nin üzerinde kamu kaynağının kullanılmıştır. Bu miktarın yıllık çalışma süresi 6 bin saat olan, 250 megavatlık bir termik santrale karşılık geldiğinide söyleyebiliriz. Yapılan tasarrufla bu ölçekte bir termik santral kurulmasının önüne geçilmiş olundu. Diğer bir ifadeyle, kısıtlı bir kamu kaynağıyla yüksek miktarda tasarruf söz konusu olmuştur.

 

“TÜKETİCİNİN BAŞROLDE OLACAĞI BİR ENERJİ SİSTEMİ GELİYOR”

İZGİ ENERJİ olarak Enerji sektörünün karbonsuzlaşmasının iklim değişikliğiyle mücadelede alınabilecek önlemlerin başında geldiğini belirtebiliriz. Şirket olarak hizmet vermeye hazırız.

 

Bu vesile ile Karbonsuzlaşma çalışmalarının ekonomik ve sosyal faydalarının da olduğunu bildiririz. “Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin hızla hayata geçmesi bu noktada çok önemlidir. Türkiye’nin yüzde 21’lik bir karbon salımı azaltma beyanı gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu hedef, Paris Anlaşması’na Türkiye olarak taraf olmamızın da etkisiyle güncellenebileceğini düşünüyoruz. Ancak Türkiye’de enerji dönüşümünün arka planına baktığımızda son yıllarda enerji talebinin hızla arttığını görüyoruz. Başta doğal gaz ve petrol olmak üzere yılda 40 milyar dolarlık bir enerji ithalatı söz konusu. Buna karşılık yenilenebilir enerji sektörüne geçişle birlikte Türkiyemiz 80-100 bin kişilik bir istihdam yaratması sözkonusu olacağı görüşündeyiz.

 

İZGİ ENERJİ olarak Türkiye’de Dijitalleşmeyle birlikte enerji dönüşümüne de yeni ögeler ekleneceğini biliyoruz. Enerji dönüşümündeki yeni işleri şöyle açıklamak istiyoruz: “Elektriğin tüketildiği yerde üretilmesi anlamına gelen dağıtık üretim, elektrifikasyon ve rüzgâr, güneş, bio … gibi değişen kaynakları karşılayabilecek ve arz ve talebi anlık olarak dengeleyebilecek esneklikte yeni sistemlerin, enerji dönüşümünün yönünü belirleyeceği görüşündeyiz. Ayrıca, yeni enerji sistemlerinde tüketiciler artık başrolde olacak. Tüketici bazlı enerji sektöründe tüketiciler artık kendi enerjisini üretebilecek, depolayabilecek ve ticaretini yapabilecektir. Bunların sonucu olarak karbonsuzlaşmaya giden yolda insanlık ve ülke yararına adım atılmış olacaktır.

 

“SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ YÖNETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ SON ADIM OLMALIDIR”

İZGİ ENERJİ olarak Enerji fiyatlarının sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada hızla arttığını söyleyebiliriz. Fiyatların kontrol edilebilir değişkenlerden olmadığını ve ancak enerji yönetimi altında enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarıyla enerji dönüşümünün gerçekleşebileceğini söylüyoruz. İklim hedeflerini tutturmak için enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına destek verilmesi gerekiyor. Enerji verimliliği uygulamaları sayesinde endüstri, binalar ve ulaştırma başta olmak üzere yüzde 40’a varan oranda tasarruf sağlamak mümkün. Bugün enerji verimliliği yatırımları 2 trilyon dolar civarında, 2030’da bu rakamın 5 trilyon dolara çıkması ve sadece Avrupa’da 5 milyon iş kaybına karşılık 30 milyon kişilik yeni iş fırsatının ortaya çıkmasının söz konusu olacağını düşünüyoruz.

 

İZGİ ENERJİ olarak “Sürdürülebilir Enerji Yönetiminin ve Karbonsuzlaşma“ çalışmalarına giden yoldaki ilk adımların sırasıyla; Enerji Tasarrufu, Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji yatırımları … gibi adımlarından oluştuğunu söylüyoruz.

 

Bu adımların sırasının karıştırılmasının gereksiz büyük yatırımlara yol açabileceğinin altınıda çizmek istiyoruz:

İlk adım; enerji yönetimi altında enerji tasarrufu. Küçük bir örnekle anlatmak sitersek çalışma odanızdan çıkarke lambayı kapattığınız zaman, yani davranışsal değişikliği sağladığınız zaman bile ciddi oranda tasarruf sağlayabilirsiniz.

 

İkinci adım ise enerji etüd çalışması sonucunda enerji verimliliğidir. Enerji verimliliği doğası gereği yatırım gerektirir. Yatırım noktasında farklı kaynaklar bulmak mümkün, zaten bu yatırımlar kısa sürede karşılığını veriyor. Örneğin sanayide enerji verimliliği yatırımlarının kendini amorti etme süresi 4 (dört) yılın altında. Ancak bu adımları attıktan sonra yenilenebilir enerji uygulamalarına geçilmeli, çünkü önce çatınıza bir güneş paneli kurup sonra tasarruf ve verimlilik önlemlerini alırsanız tükettiğinizden daha fazla enerji üreteceğiniz için gereksiz büyük bir yatırım yapmış olursunuz.

 

“YÜKSEK ETKİLİ PROJELERE İMTİYAZLI FON SEÇENEKLERİ OLUŞTURULACAK”

İZGİ ENERJİ olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirdiği 14,7 milyar avro yatırımın yaklaşık 7 milyarının yeşil projelere ayrıldığını söyleyebiliriz. Bundan sonra fon sağlanacak projelerde aranacak kriterleri ise şöyle sıralayabiliriz: “Sınırlı karbon ayak izi, iklim değişikliğinin fiziksel etkilerine sınırlı zafiyet, düşük karbon kilitlenmesi riski ve uzun dönem düşük karbon kalkınma planları ile uyumluluk.”

 

İZGİ ENERJİ olarak sanayide yüksek etki yaratabilecek projelere imtiyazlı finansman seçenekleri getirmeyi amaçlıyoruz. Şöyleki: “Sanayide minimum 16 bin ton karbon salımı azaltımı sağlayabilecek projelere, proje uygulamaya konulduğunda iklim yatırımları fonu tarafından gelen miktarda bir faiz indirimine gidilecek. İkinci adımda ise şirketsel davranışları değiştirmeyi planlıyoruz ve şirketlerin bir kurumsal iklim yönetişimi planı sunmalarını bekliyoruz. Bu yapıldığında da yeniden bir faiz indirimine gidilecek. Kısacası belirli adımlar atıldıkça faizin düşürüldüğü imtiyazlı fon seçenekleriyle enerji yoğun sektörleri hedefleyen bir ödüllendirme modeli oluşturmuş olacaktır.

Scroll to Top